Fra grafisk opsætning til strategisk omstilling

Stort set siden Sønderborg Sommer Revy Show løb af stablen første gang i starten af 1980’erne, har Reklamehuset været en fast samarbejdspartner, når annoncer, revyprogrammer og meget mere skulle sættes lækkert op og spille rent grafisk. 

Men i 2018 kom samarbejdet til at handle om meget mere end det. De to grundlæggere, Jonna og Leif Maibom, valgte at gå på pension og overdrog Sønderborg Sommer Revy Show til et nyt revy-par, nemlig Klaus Kristensen og Jeanne Boel, der i mange år havde været fast skuespiller i revyen. Samtidig stod Sønderborg Sommer Revy Show overfor samme udfordring som alle danske revyer i disse år – nemlig at publikum bliver ældre og ældre, fordi de yngre generationer ikke vælger revy til.

Kunde

Sønderborg Sommer Revy Show
Nydam 1
6440 Augustenborg

I korte træk

  • Strategisk omstillingsproces
  • Udvikling af website
  • Håndtering af sociale medier
  • Grafisk opsætning af annoncer, programmer mm.

Større omstilling

"Reklamehuset kom med et grundigt strategisk oplæg, der ikke blot handlede om at iværksætte en kampagne overfor de yngre målgrupper, men om reelt at få undersøgt årsagerne til, at de ikke vælger os til. Og så først derefter lægge sig fast på, hvad der skal til. Det, og så det faktum at de er lokale og kender os indgående, gjorde, at vi valgte dem som samarbejdspartner på den større omstillingsproces, vi stadig er i gang med", siger revydirektør Jeanne Boel.

Lokalkendskab

Den indledende analysefase indebar blandt andet en omfattende undersøgelse af forskellige målgruppers syn på, og holdning til, både Sønderborg Sommer Revy Show og revy som generel genre. Samtidig gennemførte Reklamehuset også en større undersøgelse blandt revyens trofaste publikum.

"Det afgørende var jo også, at vores arbejde med at tiltrække en ny type publikum ikke kom til at betyde, at vi skubbede de trofaste fra os", siger Klaus Kristensen.

Det første, vigtige skridt

En af undersøgelsens mange konklusioner var, at har man først været til revy en gang, så er der stor sandsynlighed for, at man kommer igen – uanset hvilken alder man har.

"Så en væsentlig del af den strategi, vi sammen med Reklamehuset lagde os fast på, indebærer en række tiltag, der skal hjælpe ”revy-jomfruer” til at tage det første, vigtige skridt ind i salen", siger Jeanne Boel.

Forventningen var, at resultaterne så småt skulle vise sig i 2020 og derefter for alvor i 2021 og 2022. Men så kom corona.

"Corona-nedlukningerne stak jo i den grad en kæp i hjulet på vores planer, og det gør, at vi stadig har til gode at se resultaterne af arbejdet. Til gengæld kan vi sige, at samarbejdet er utroligt godt. Man kan virkelig mærke, at Reklamehuset synes, det er en sjov og spændende opgave. De er der altid for os, der altid en positiv stemning, og de er klar til at hjælpe med stort set hvad som helst", siger Klaus Kristensen.

Aldrig uforberedt

Også medieindsatsen ligger nu hos Reklamehuset og omfatter alt fra online og offline kampagner til bus-, radio- og biografreklamer. 

"Det kører professionelt nu, og det går lynhurtigt som alt andet, Reklamehuset rører ved. Vi behøver aldrig at rykke for noget. Og så er der Maibritt, som bare i den grad leverer og nurser os. Hun møder aldrig uforberedt op til et møde, selv om hun sikkert har syv andre projekter. Hun er altid positiv og konstruktiv og klar til at trylle for at få tingene til at lykkes", siger Jeanne Boel.