Personaliseret Direct Mail

Udfordring
Udfordringen var at få Julemærkefondens nuværende JulemærkeVenner til at overveje at opgradere det beløb de støtter fonden med og samtidig belønne dem for det gode initiativ de allerede har taget ved at være JulemærkeVen.

Og samtidig var udfordringen at bruge så få midler til kampagnen som muligt, så der kunne sikres et overskud til børnene, samtidig med at JulemærkeVennerne fik en rigtig positiv oplevelse og ikke følte at de blev opfordret til at give endnu flere penge.

Strategi
Alle JulemærkeVenner, der har været med i over 12 måneder, modtager et postkort. På kortets forside sidder Victoria, der tidligere har været på et Julemærkehjem, og holder en tavle, hvorpå  der er skrevet en personlig tak til modtageren.

På bagsiden af kortet bliver der opfordret til at besøge en personlig webside på adressen www.julemaerkeven.dk/fornavn.efternavn. Her kan man bl.a. opdatere sine oplysninger, opgradere sit bidrag og hente et personligt diplom.

Når en JulemærkeVen har godkendt/opdateret sine oplysninger, samt taget stilling til sit bidrag, bliver der genereret et personligt diplom, som PDF-fil, ud fra et InDesign dokument, der ligger online på serveren. Diplomet kan herefter printes ud og hænges op.

Resultat
Resultatet af kampagnen var meget overvældende. Over 17% besøgte deres personlige side og en stor del af dem opgraderede også deres bidrag.

Flere delte billeder af postkortet på de sociale medier og Julemærkefonden modtog adskillige opkald fra JulemærkeVenner, der gerne ville sige tak fordi de blev påskønnet.

I korte træk

  • Idéoplæg til kampagneforløb
  • Layout og design af kampagne
  • Opbygning af skabeloner for personlige websider
  • Eksekvering af kampagneforløb

Resultat

  • Over 17% besøgte deres personlige webside
  • Adskillige af dem opgraderede deres bidrag
  • Mange positive henvendelser fra glade JulemærkeVenner

Kunde

Julemærkefonden
Baldersvej 3
4000 Roskilde

"Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Reklamehuset
omkring Diplomkampagnen. De var hurtige til at forstå Julemærkefondens identitet og behov, og har været dygtige til at udfordre og omsætte det kreativt. Der har under hele processen været en positiv konstruktiv dialog med øje for at skabe det bedste resultat. Det lykkedes! Vi er meget glade for resultatet, og vi har fået usædvanlig god respons på kampagnen fra
vores JulemærkeVenner."

Louise Hellesøe, Julemærkefonden
Personlig Direct Mail
Personlig Direct Mail
Hver JulemærkeVen har modtaget et personligt postkort, med et unikt link og QR-kode til deres personlige webside.
Personlig Direct Mail
Personlig webside til hver enkelt modtager på adressen: julemaerkeven.dk/fornavn.efternavn
Personlig Direct Mail
De bidrag der kan opgraderes til er individuelt tilpasset hver enkelt modtager, på baggrund af deres nuværende bidrag.
Personlig Direct Mail
Alle ændringer til oplysninger, samt evt. opgradering af beløb bliver gemt i databasen og kan nemt eksporteres og evt. importeres i CRM-system.
Personlig Direct Mail
Personlig Direct Mail
På den sidste side genereres der et diplom i PDF format ud fra et InDesign dokument på serveren.

Gå tilbage


Skal vi tage en snak om dit projekt?

Kontakt os

Skal vi give dig et ring?

Vi vil rigtig gerne høre om dit projekt og vi giver også gerne et uforbindende tilbud.